Skip to main content
Venda vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 11.238.278 12.605.117 13.614.106
Vendes a l'engròs i al detall 10.756.948 12.217.316 13.146.913
Volum de negoci per altres conceptes 481.330 387.801 467.193
Consum de mercaderies 9.253.717 10.688.598 11.551.280
Compres de mercaderies 9.466.885 11.093.102 11.790.579
Variació d'existències de mercaderies 213.168 404.504 239.299
Marge comercial brut 1.503.231 1.528.717 1.595.633
Marge comercial brut sobre vendes (%) 14,0 12,5 12,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 451 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Manteniment i reparació vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.657.759 1.691.257 1.766.713
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 49.575 70.100 42.280
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.160.149 2.350.754 2.383.299
Vendes a l'engròs i al detall 2.105.751 2.254.076 2.268.618
Volum de negoci per altres conceptes 54.399 96.679 114.681
Consum de mercaderies 1.526.104 1.642.881 1.692.866
Compres de mercaderies 1.548.939 1.650.192 1.714.691
Variació d'existències de mercaderies 22.835 7.311 21.825
Marge comercial brut 579.647 611.195 575.752
Marge comercial brut sobre vendes (%) 27,5 27,1 25,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Venda i reparació motocicletes i recanvis Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 649.826 736.851 802.644
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 486.363 559.275 597.378
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
Intermediaris comerç Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.843.280 1.830.607 2.056.443
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 36.956 28.243 28.353
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 461 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
Comerç engròs matèries agràries i animals vius Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.169.031 3.797.563 3.870.753
Vendes a l'engròs i al detall 4.149.855 3.768.815 3.841.190
Volum de negoci per altres conceptes 19.176 28.747 29.563
Consum de mercaderies 3.504.683 3.247.033 3.227.817
Compres de mercaderies 3.495.324 3.262.882 3.257.467
Variació d'existències de mercaderies -9.359 15.849 29.650
Marge comercial brut 645.172 521.782 613.373
Marge comercial brut sobre vendes (%) 15,5 13,8 16,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 462 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs aliments, begudes i tabac Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 20.895.460 20.798.676 21.020.201
Vendes a l'engròs i al detall 20.814.952 20.744.802 20.955.042
Volum de negoci per altres conceptes 80.509 53.875 65.159
Consum de mercaderies 15.845.244 15.718.064 15.812.279
Compres de mercaderies 15.892.393 15.793.654 15.877.634
Variació d'existències de mercaderies 47.149 75.590 65.354
Marge comercial brut 4.969.707 5.026.737 5.142.762
Marge comercial brut sobre vendes (%) 23,9 24,2 24,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 463 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs articles d'ús domèstic Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 22.610.497 24.923.823 25.467.676
Vendes a l'engròs i al detall 22.391.626 24.823.941 25.331.119
Volum de negoci per altres conceptes 218.871 99.882 136.558
Consum de mercaderies 15.065.105 16.515.388 16.626.830
Compres de mercaderies 15.124.666 16.597.604 16.741.951
Variació d'existències de mercaderies 59.561 82.216 115.121
Marge comercial brut 7.326.521 8.308.552 8.704.288
Marge comercial brut sobre vendes (%) 32,7 33,5 34,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 464 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs equips per a les TIC Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 5.208.733 5.781.120 5.808.352
Vendes a l'engròs i al detall 5.153.487 5.714.677 5.758.298
Volum de negoci per altres conceptes 55.247 66.443 50.053
Consum de mercaderies 4.182.089 4.640.037 4.678.852
Compres de mercaderies 4.174.416 4.642.965 4.693.198
Variació d'existències de mercaderies -7.674 2.928 14.347
Marge comercial brut 971.397 1.074.640 1.079.447
Marge comercial brut sobre vendes (%) 18,8 18,8 18,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 465 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs altra maquinària i equips Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 8.900.189 8.796.522 9.515.312
Vendes a l'engròs i al detall 8.795.461 8.709.323 9.420.981
Volum de negoci per altres conceptes 104.728 87.198 94.331
Consum de mercaderies 6.029.096 5.894.633 6.480.016
Compres de mercaderies 6.068.088 5.970.245 6.565.825
Variació d'existències de mercaderies 38.993 75.612 85.810
Marge comercial brut 2.766.366 2.814.690 2.940.965
Marge comercial brut sobre vendes (%) 31,5 32,3 31,2
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 466 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres tipus comerç engròs especialitzat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 24.903.401 24.254.640 27.938.813
Vendes a l'engròs i al detall 24.836.042 24.201.542 27.892.308
Volum de negoci per altres conceptes 67.358 53.097 46.505
Consum de mercaderies 19.964.661 19.290.345 22.554.909
Compres de mercaderies 20.147.002 19.445.605 22.790.854
Variació d'existències de mercaderies 182.341 155.260 235.945
Marge comercial brut 4.871.381 4.911.197 5.337.399
Marge comercial brut sobre vendes (%) 19,6 20,3 19,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 467 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs no especialitzat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 314.396 357.416 323.673
Vendes a l'engròs i al detall 311.381 349.279 323.651
Volum de negoci per altres conceptes 3.015 8.137 22
Consum de mercaderies 225.368 250.175 232.116
Compres de mercaderies 225.383 258.992 231.975
Variació d'existències de mercaderies 15 8.817 -141
Marge comercial brut 86.013 99.104 91.535
Marge comercial brut sobre vendes (%) 27,6 28,4 28,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall establiments no especialitzats Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 14.253.695 14.672.301 15.472.421
Vendes a l'engròs i al detall 14.249.935 14.663.253 15.464.319
Volum de negoci per altres conceptes 3.760 9.048 8.102
Consum de mercaderies 10.813.141 11.117.205 11.492.833
Compres de mercaderies 10.868.872 11.135.140 11.548.974
Variació d'existències de mercaderies 55.730 17.935 56.141
Marge comercial brut 3.436.794 3.546.048 3.971.486
Marge comercial brut sobre vendes (%) 24,1 24,2 25,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 471 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall aliments, begudes i tabac Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.534.122 5.231.605 5.424.284
Vendes a l'engròs i al detall 4.529.481 5.226.263 5.419.516
Volum de negoci per altres conceptes 4.641 5.343 4.768
Consum de mercaderies 3.052.256 3.683.535 3.874.227
Compres de mercaderies 3.060.376 3.677.521 3.877.405
Variació d'existències de mercaderies 8.120 -6.014 3.178
Marge comercial brut 1.477.225 1.542.728 1.545.289
Marge comercial brut sobre vendes (%) 32,6 29,5 28,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 472 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall carburants per a l'automoció Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.428.818 2.352.079 3.075.421
Vendes a l'engròs i al detall 2.410.028 2.328.680 3.051.363
Volum de negoci per altres conceptes 18.791 23.399 24.058
Consum de mercaderies 2.042.829 1.974.212 2.641.444
Compres de mercaderies 2.044.584 1.974.324 2.640.052
Variació d'existències de mercaderies 1.755 112 -1.392
Marge comercial brut 367.199 354.468 409.919
Marge comercial brut sobre vendes (%) 15,2 15,2 13,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 473 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 16.082.104 16.045.152 16.432.593
Vendes a l'engròs i al detall 16.025.878 15.990.849 16.350.762
Volum de negoci per altres conceptes 56.226 54.303 81.831
Consum de mercaderies 9.991.306 9.832.419 10.060.909
Compres de mercaderies 10.089.215 9.913.758 10.113.236
Variació d'existències de mercaderies 97.909 81.339 52.327
Marge comercial brut 6.034.572 6.158.429 6.289.853
Marge comercial brut sobre vendes (%) 37,7 38,5 38,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 474 a 477 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall en parades i mercats ambulants Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 338.440 303.932 313.136
Vendes a l'engròs i al detall 338.396 303.775 313.136
Volum de negoci per altres conceptes 43 157 ~
Consum de mercaderies 206.773 189.201 178.463
Compres de mercaderies 206.234 189.585 179.435
Variació d'existències de mercaderies -539 384 972
Marge comercial brut 131.624 114.575 134.673
Marge comercial brut sobre vendes (%) 38,9 37,7 43,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 478 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall fora d'establiments Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.723.338 1.862.534 2.070.634
Vendes a l'engròs i al detall 1.713.274 1.859.496 2.050.329
Volum de negoci per altres conceptes 10.063 3.039 20.305
Consum de mercaderies 1.095.201 1.166.693 1.359.912
Compres de mercaderies 1.112.314 1.190.236 1.390.308
Variació d'existències de mercaderies 17.113 23.543 30.396
Marge comercial brut 618.074 692.803 690.416
Marge comercial brut sobre vendes (%) 36,1 37,3 33,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 479 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Taules

Taules específiques de comerç