Skip to main content

Índex de taules: Destinació geogràfica de les vendes. Per branques

Venda vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 11.238.278 12.605.117 13.614.106
Vendes a Espanya 10.934.792 12.199.477 13.165.488
Vendes a la resta de la Unió Europea 280.450 380.844 416.134
Vendes a la resta del món 23.036 24.746 32.549
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 451 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Manteniment i reparació vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.657.759 1.691.257 1.766.713
Vendes a Espanya 1.631.856 1.670.800 1.731.313
Vendes a la resta de la Unió Europea 24.411 18.074 34.050
Vendes a la resta del món 1.492 2.383 1.375
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.160.149 2.350.754 2.383.299
Vendes a Espanya 1.685.531 1.829.010 1.897.164
Vendes a la resta de la Unió Europea 323.545 339.425 331.419
Vendes a la resta del món 151.074 182.320 154.716
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Venda i reparació motocicletes i recanvis Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 649.826 736.851 802.644
Vendes a Espanya 454.803 663.815 727.447
Vendes a la resta de la Unió Europea 97.736 49.868 53.629
Vendes a la resta del món 97.288 23.168 21.563
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Intermediaris comerç Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.843.280 1.830.607 2.056.443
Vendes a Espanya 1.689.482 1.560.913 1.794.293
Vendes a la resta de la Unió Europea 133.644 204.409 184.530
Vendes a la resta del món 20.155 65.284 77.669
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 461 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs matèries agràries i animals vius Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.169.031 3.797.563 3.870.753
Vendes a Espanya 3.742.319 3.520.503 3.560.706
Vendes a la resta de la Unió Europea 244.076 220.141 232.950
Vendes a la resta del món 182.636 56.919 77.143
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 462 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs aliments, begudes i tabac Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 20.895.460 20.798.676 21.020.201
Vendes a Espanya 18.071.943 17.730.097 17.680.483
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.942.880 2.205.438 2.168.033
Vendes a la resta del món 880.637 863.142 1.171.839
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 463 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs articles d'ús domèstic Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 22.610.497 24.923.823 25.467.676
Vendes a Espanya 18.548.703 20.273.317 20.723.365
Vendes a la resta de la Unió Europea 2.664.947 2.870.210 2.907.004
Vendes a la resta del món 1.396.847 1.780.296 1.837.308
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 464 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs equips per a les TIC Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 5.208.733 5.781.120 5.808.352
Vendes a Espanya 3.935.724 5.067.606 5.151.933
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.098.630 522.506 508.820
Vendes a la resta del món 174.380 191.008 147.616
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 465 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs altra maquinària i equips Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 8.900.189 8.796.522 9.515.312
Vendes a Espanya 7.535.864 7.328.355 7.969.151
Vendes a la resta de la Unió Europea 868.691 893.352 952.510
Vendes a la resta del món 495.634 574.814 593.651
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 466 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres tipus comerç engròs especialitzat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 24.903.401 24.254.640 27.938.813
Vendes a Espanya 21.736.577 21.142.968 24.492.882
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.921.891 1.980.531 2.146.501
Vendes a la resta del món 1.244.933 1.131.258 1.299.530
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 467 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs no especialitzat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 314.396 357.416 323.673
Vendes a Espanya 269.182 308.236 280.789
Vendes a la resta de la Unió Europea 41.588 25.205 29.376
Vendes a la resta del món 3.627 23.974 13.507
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall establiments no especialitzats Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 14.253.695 14.672.301 15.472.421
Vendes a Espanya 14.108.309 14.466.938 15.284.827
Vendes a la resta de la Unió Europea 67.916 106.724 100.995
Vendes a la resta del món 77.470 98.658 86.598
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 471 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall aliments, begudes i tabac Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.534.122 5.231.605 5.424.284
Vendes a Espanya 4.512.043 5.200.704 5.404.068
Vendes a la resta de la Unió Europea 16.096 24.185 15.806
Vendes a la resta del món 5.983 6.717 4.409
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 472 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall carburants per a l'automoció Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.428.818 2.352.079 3.075.421
Vendes a Espanya 2.384.286 2.325.223 3.047.817
Vendes a la resta de la Unió Europea 44.486 26.829 25.038
Vendes a la resta del món 46 26 2.566
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 473 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 16.082.104 16.045.152 16.432.593
Vendes a Espanya 15.210.407 14.959.117 15.322.837
Vendes a la resta de la Unió Europea 475.294 582.244 604.562
Vendes a la resta del món 396.403 503.791 505.193
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 474 a 477 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall en parades i mercats ambulants Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 338.440 303.932 313.136
Vendes a Espanya 338.431 301.502 308.025
Vendes a la resta de la Unió Europea ~ 1.543 3.811
Vendes a la resta del món 8 886 1.300
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 478 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall fora d'establiments Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.723.338 1.862.534 2.070.634
Vendes a Espanya 1.502.694 1.595.789 1.721.702
Vendes a la resta de la Unió Europea 181.186 191.090 273.490
Vendes a la resta del món 39.457 75.655 75.443
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 479 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport terrestre; transport per canonades Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 8.294.626 8.267.860 8.305.404
Vendes a Espanya 7.394.654 7.262.781 7.309.254
Vendes a la resta de la Unió Europea 802.694 894.186 856.066
Vendes a la resta del món 97.278 110.892 140.083
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 49 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport marítim i per vies navegació interiors Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 83.542 110.378 121.088
Vendes a Espanya 73.335 101.733 111.118
Vendes a la resta de la Unió Europea 5.991 5.980 6.278
Vendes a la resta del món 4.216 2.665 3.692
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 50 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport aeri Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.925.753 3.116.512 3.228.035
Vendes a Espanya 1.569.205 1.613.524 1.465.904
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.104.043 1.203.766 1.324.815
Vendes a la resta del món 252.505 299.223 437.317
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 51 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Emmagatzematge i activitats afins al transport Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 10.106.199 10.077.921 10.556.250
Vendes a Espanya 7.955.079 7.876.108 8.576.550
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.151.058 1.218.334 1.038.639
Vendes a la resta del món 1.000.062 983.523 941.009
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 52 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats postals i de correus Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 994.281 1.017.720 1.116.787
Vendes a Espanya 972.754 980.267 1.072.727
Vendes a la resta de la Unió Europea 18.014 27.925 37.433
Vendes a la resta del món 3.513 9.525 6.627
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 53 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis d'allotjament Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.674.736 4.759.085 4.695.028
Vendes a Espanya 3.721.500 3.873.240 3.762.402
Vendes a la resta de la Unió Europea 712.052 644.219 670.456
Vendes a la resta del món 241.184 241.626 262.169
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 55 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis de menjar i begudes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 8.319.585 9.145.686 9.507.652
Vendes a Espanya 8.272.694 9.105.392 9.396.954
Vendes a la resta de la Unió Europea 25.581 20.353 59.168
Vendes a la resta del món 21.310 20.028 51.530
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 56 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Edició Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.836.266 1.876.456 1.851.933
Vendes a Espanya 1.411.710 1.493.588 1.415.346
Vendes a la resta de la Unió Europea 177.409 164.825 176.654
Vendes a la resta del món 247.147 218.057 259.932
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 58 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Cinema i vídeo; enregistrament de so Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.453.927 1.452.985 1.704.072
Vendes a Espanya 1.268.083 1.157.679 1.383.766
Vendes a la resta de la Unió Europea 121.980 156.928 175.206
Vendes a la resta del món 63.865 138.378 145.100
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 59 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Ràdio i televisió Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 207.633 193.219 186.891
Vendes a Espanya 186.822 180.092 173.560
Vendes a la resta de la Unió Europea 12.975 11.908 12.067
Vendes a la resta del món 7.836 1.219 1.265
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 60 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Telecomunicacions Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.289.180 4.723.672 4.814.934
Vendes a Espanya 4.160.937 4.586.871 4.693.338
Vendes a la resta de la Unió Europea 64.732 73.618 61.532
Vendes a la resta del món 63.510 63.183 60.081
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 61 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis de tecnologies de la informació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 5.646.004 6.180.777 6.924.212
Vendes a Espanya 4.675.046 4.713.830 5.377.514
Vendes a la resta de la Unió Europea 565.792 801.980 800.612
Vendes a la resta del món 405.165 664.925 746.135
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 62 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis d'informació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 464.674 557.531 597.662
Vendes a Espanya 302.992 383.329 442.096
Vendes a la resta de la Unió Europea 80.378 115.019 107.333
Vendes a la resta del món 81.304 59.184 48.233
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 63 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats immobiliàries Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 6.036.593 6.765.064 7.277.349
Vendes a Espanya 5.961.697 6.651.073 7.147.187
Vendes a la resta de la Unió Europea 61.795 98.688 106.929
Vendes a la resta del món 13.101 15.304 23.251
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 68 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats jurídiques i de comptabilitat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.577.427 4.830.137 4.658.588
Vendes a Espanya 4.358.067 4.495.411 4.367.590
Vendes a la resta de la Unió Europea 169.618 242.717 203.076
Vendes a la resta del món 49.742 92.073 87.980
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 69 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.846.047 3.025.042 3.772.955
Vendes a Espanya 2.336.626 2.355.359 3.054.824
Vendes a la resta de la Unió Europea 266.072 348.575 557.798
Vendes a la resta del món 243.349 321.108 160.333
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 70 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.809.339 4.090.001 4.291.462
Vendes a Espanya 3.065.208 3.143.423 3.458.602
Vendes a la resta de la Unió Europea 376.881 450.910 465.490
Vendes a la resta del món 367.249 495.669 367.301
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 71 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Recerca i desenvolupament Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 436.378 559.509 604.032
Vendes a Espanya 328.085 389.495 428.508
Vendes a la resta de la Unió Europea 82.836 112.896 111.251
Vendes a la resta del món 25.456 57.123 64.277
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 72 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Publicitat i estudis de mercat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.826.925 4.165.011 4.347.869
Vendes a Espanya 3.116.465 3.243.570 3.496.850
Vendes a la resta de la Unió Europea 372.728 424.672 420.159
Vendes a la resta del món 337.733 496.729 430.816
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 73 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres activitats professionals i tècniques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.288.639 1.641.498 1.830.842
Vendes a Espanya 1.132.150 1.372.701 1.612.334
Vendes a la resta de la Unió Europea 90.331 162.888 136.367
Vendes a la resta del món 66.158 105.889 82.141
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 74 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats veterinàries Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 172.952 199.648 215.117
Vendes a Espanya 172.952 197.210 213.564
Vendes a la resta de la Unió Europea ~ 1.206 1.375
Vendes a la resta del món ~ 1.233 178
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 75 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Activitats de lloguer Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.991.660 2.227.237 2.395.723
Vendes a Espanya 1.906.918 2.063.151 2.202.972
Vendes a la resta de la Unió Europea 71.562 125.867 156.472
Vendes a la resta del món 13.180 38.247 36.309
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 77 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats relacionades amb l'ocupació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.405.472 1.638.161 1.738.392
Vendes a Espanya 1.388.836 1.604.852 1.705.833
Vendes a la resta de la Unió Europea 12.725 22.965 28.113
Vendes a la resta del món 3.911 10.345 4.445
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 78 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Agències de viatges i operadors turístics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.103.966 3.480.732 3.991.517
Vendes a Espanya 2.342.986 2.325.089 2.690.353
Vendes a la resta de la Unió Europea 435.736 534.168 598.093
Vendes a la resta del món 325.244 621.476 703.071
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 79 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de seguretat i investigació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 661.841 727.951 782.974
Vendes a Espanya 660.272 725.258 780.052
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.024 1.849 1.870
Vendes a la resta del món 544 843 1.055
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 80 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis a edificis i activitats de jardineria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.945.393 3.060.995 3.422.463
Vendes a Espanya 2.935.988 3.048.945 3.393.619
Vendes a la resta de la Unió Europea 8.587 10.145 16.271
Vendes a la resta del món 819 1.905 12.573
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 81 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats administratives d'oficina i auxiliars Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.967.457 3.907.334 4.277.338
Vendes a Espanya 3.581.190 3.417.623 3.491.637
Vendes a la resta de la Unió Europea 301.956 345.337 593.864
Vendes a la resta del món 84.312 144.306 191.917
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 82 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 596.365 725.683 938.019
Vendes a Espanya 563.393 673.886 886.681
Vendes a la resta de la Unió Europea 18.559 27.827 30.408
Vendes a la resta del món 14.413 23.970 20.930
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 90 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de biblioteques, arxius i museus Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 160.486 169.861 151.362
Vendes a Espanya 152.731 162.154 145.674
Vendes a la resta de la Unió Europea 5.528 4.487 2.723
Vendes a la resta del món 2.228 3.220 2.964
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 91 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Jocs atzar i apostes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 633.072 1.213.959 1.493.555
Vendes a Espanya 631.169 1.207.149 1.492.912
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.902 6.770 522
Vendes a la resta del món ~ 41 121
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 92 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Activitats esportives, recreatives i entreteniment Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.627.044 2.653.379 2.761.471
Vendes a Espanya 2.274.936 2.323.185 2.377.659
Vendes a la resta de la Unió Europea 221.961 219.186 239.791
Vendes a la resta del món 130.148 111.029 144.021
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 93 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 499.237 417.449 438.989
Vendes a Espanya 484.894 409.235 433.147
Vendes a la resta de la Unió Europea 13.831 7.674 5.281
Vendes a la resta del món 511 540 560
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 95 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres activitats de serveis personals Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.187.313 1.395.478 1.331.025
Vendes a Espanya 1.179.058 1.386.681 1.326.064
Vendes a la resta de la Unió Europea 7.675 6.831 4.041
Vendes a la resta del món 579 1.967 920
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 96 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Taules

Taules específiques de comerç