Saltar al contingut principal

Població projectada en edat escolar a 1 de gener. Per grups d'edat. Metodologia

    Aspectes metodològics

    L'operació estadística Projeccions de població en edat escolar té com a objectiu definir l'escenari que reflecteix millor l'evolució demogràfica recent de la població en edat escolar.

    S'ofereixen els resultats de les piràmides projectades per sexe i edat simple de 0 a 20 anys, i també agrupats segons els cicles d'ensenyament(de 0 a 2 anys, de 3 a 5 anys, de 6 a 11 anys, de 12 a 15 anys, de 16 a 17 anys i de 18 a 20 anys).

    Aquesta operació, que s'actualitza cada cinc anys, ofereix informació per Catalunya, els àmbits del Pla territorial, les comarques i el municipi de Barcelona.

    L'Idescat elabora les Projeccions de població en edat escolar a partir de les Projeccions de població de Catalunya, que també s'actualitzen cada cinc anys.