Saltar al contingut principal

Indicadors de natalitat

Indicadors de natalitat. 2014-2018
2014 2015 2016 2017 2018
Nascuts vius 71.589 70.450 68.974 66.803 63.566
Per 1.000 habitants 9,64 9,47 9,23 8,88 8,38
Per 1.000 dones de 15-49 anys 41,24 40,96 40,21 38,92 36,88
Nens per 100 nenes 108 107 106 107 105
Nascuts vius per ordre de naixement 71.589 70.450 68.974 66.803 63.566
Primer fill 37.797 36.480 35.078 33.700 31.689
Segon fill 25.918 25.997 25.449 24.515 23.247
Tercer fill 5.860 6.008 6.251 6.364 6.229
Quart fill 1.379 1.346 1.504 1.574 1.658
Cinquè fill i següents 635 619 692 650 743
Nascuts vius per ordre de naixement (%) 100 100 100 100 100
Primer fill 52,8 51,8 51 50,4 49,9
Segon fill 36,2 36,9 37 36,7 36,6
Tercer fill 8,2 8,5 9 9,5 9,8
Quart fill 1,9 1,9 2 2,4 2,6
Cinquè fill i següents 0,9 0,9 1 1,0 1,2
Nascuts vius per estat civil de la mare 71.589 70.450 68.974 66.803 63.566
Mare casada 37.966 36.820 35.280 34.008 32.504
% respecte al total de nascuts vius 53,0 52,3 51,1 50,9 51,1
Mare no casada 33.623 33.630 33.694 32.795 31.062
% respecte al total de nascuts vius 47,0 47,7 48,9 49,1 48,9
Nascuts vius segons nacionalitat de la mare 71.589 70.450 68.974 66.803 63.566
Mare espanyola 53.132 52.521 50.681 48.192 44.750
% respecte al total de nascuts vius 74,2 74,6 73,5 72,1 70,4
Mare estrangera 18.457 17.929 18.293 18.611 18.816
% respecte al total de nascuts vius 25,8 25,4 26,5 27,9 29,6
Morts fetals tardanes (nascuts morts) 249 238 253 238 191
Per 1.000 naixements 3,47 3,37 3,65 3,55 3,00
Nens per 100 nenes .. .. .. .. ..
Font: Idescat. Estadística de naixements.
Nota: A partir de 2012, a més dels naixements inscrits a Catalunya de mares residents, inclou els naixements de mares residents a Catalunya inscrits en altres comunitats autònomes.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/287