Indicadors de natalitat M

Indicadors de natalitat. 2013-2017
2013 2014 2015 2016 2017 (p)
Nascuts vius 71.591 71.589 70.450 68.974 66.495
Per 1.000 habitants 9,6 9,6 9,5 9,2 8,8
Per 1.000 dones de 15-49 anys 40,6 41,2 41,0 40,2 38,8
Nens per 100 nenes 106 108 107 106 107
Nascuts vius per ordre de naixement 71.591 71.589 70.450 68.974 :
Primer fill 38.178 37.797 36.480 35.078 :
Segon fill 25.657 25.918 25.997 25.449 :
Tercer fill 5.804 5.860 6.008 6.251 :
Quart fill 1.300 1.379 1.346 1.504 :
Cinquè fill i següents 652 635 619 692 :
Nascuts vius per ordre de naixement (%) 100 100 100 100 :
Primer fill 53,3 52,8 51,8 51 :
Segon fill 35,8 36,2 36,9 37 :
Tercer fill 8,1 8,2 8,5 9 :
Quart fill 1,8 1,9 1,9 2 :
Cinquè fill i següents 0,9 0,9 0,9 1 :
Nascuts vius per estat civil de la mare 71.591 71.589 70.450 68.974 66.495
Mare casada 38.759 37.966 36.820 35.280 36.618
% respecte al total de nascuts vius 54,1 53,0 52,3 51,1 55,1
Mare no casada 32.832 33.623 33.630 33.694 29.877
% respecte al total de nascuts vius 45,9 47,0 47,7 48,9 44,9
Nascuts vius segons nacionalitat de la mare 71.591 71.589 70.450 68.974 66.495
Mare espanyola 52.384 53.132 52.521 50.681 47.985
% respecte al total de nascuts vius 73,2 74,2 74,6 73,5 72,2
Mare estrangera 19.207 18.457 17.929 18.293 18.510
% respecte al total de nascuts vius 26,8 25,8 25,4 26,5 27,8
Morts fetals tardanes (nascuts morts) 259 249 238 253 238
Per 1.000 naixements 3,6 3,5 3,4 3,7 3,6
Nens per 100 nenes .. .. .. .. ..
Font: Idescat. Estadística de naixements.
Nota: A partir de 2012, a més dels naixements inscrits a Catalunya de mares residents, inclou els naixements de mares residents a Catalunya inscrits en altres comunitats autònomes.
(p) Dades provisionals.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/287