Saltar al contingut principal

Suport a la creació d'ocupació. Ajuts concedits. Per programes. Províncies

Suport a la creació d'ocupació. 2019 Ajuts concedits. Per programes. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Suport a l'ocupació en cooperatives i societats laborals 10.121.013,12 536.196,78 705.284,73 512.854,70 11.875.349,33 25.916.663,12 45,8
Suport al desenvolupament local 6.084.000 1.476.000 576.000 972.000 9.108.000 26.915.780,98 33,8
Promoció de llocs de treball autònoms 3.410.000 1.220.000 470.000 930.000 6.030.000 43.049.752,63 0,0
Integració laboral del discapacitat 65.304.132,96 6.565.162,77 4.723.731,57 7.269.055,45 83.862.082,75 413.344.655,61 20,3
Total 84.919.146,06 9.797.359,55 6.475.016,30 9.683.910,15 110.875.432,06 509.226.852,33 21,8
Unitats: Euros.
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.