Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger. Per seccions TARIC

Comerç amb l'estranger. 2019 (p) Per seccions TARIC
Exportacions Importacions Saldo Taxa de cobertura
Animals vius i productes del regne animal 4.232,36 2.106,27 2.126,09 200,9
Productes del regne vegetal 1.899,37 3.607,80 -1.708,44 52,6
Greixos, olis i derivats, ceres 755,35 616,19 139,16 122,6
Aliments, begudes, tabac i similars 3.791,18 3.908,87 -117,69 97,0
Productes minerals 3.550,72 9.072,12 -5.521,39 39,1
Productes de les indústries químiques o afins 14.850,93 16.578,63 -1.727,70 89,6
Plàstic, cautxú i manufactures 5.615,48 5.357,96 257,52 104,8
Pell, cuir, articles viatge, manufactures de tripes 780,16 830,38 -50,22 94,0
Fusta, carbó vegetal, suro i cistells 255,24 358,82 -103,58 71,1
Pastes fusta o cel·lulosa, paper, cartó i residus 1.840,59 1.450,94 389,64 126,9
Matèries tèxtils i les seves manufactures 5.345,00 7.694,64 -2.349,65 69,5
Calçat, barrets, paraigües i flors artificials 402,52 1.030,31 -627,79 39,1
Manufactures pedra, guix, vidre i ceràmica 725,17 798,72 -73,55 90,8
Perles i metalls preciosos, bijuteria i monedes 399,84 282,14 117,70 141,7
Metalls comuns i les seves manufactures 4.396,44 5.106,74 -710,30 86,1
Maquinària, material elèctric, aparells imatge i so 9.154,29 14.501,79 -5.347,50 63,1
Material de transport 11.104,34 13.799,33 -2.694,99 80,5
Fotografia, aparells de mesura, rellotgeria i música 1.173,44 2.749,97 -1.576,53 42,7
Armes i municions i accessoris 41,76 10,31 31,45 405,1
Mercaderies i productes diversos 2.468,59 3.081,43 -612,84 80,1
Objectes d'art, de col·lecció i d'antiguitat 36,54 14,32 22,21 255,1
No classificats en altres apartats 1.059,48 79,74 979,73 1.328,6
Total 73.878,79 93.037,45 -19.158,66 79,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comerç amb l'estranger.
(p) Dades provisionals.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/377