Saltar al contingut principal

Cost laboral per treballador i any. Per components

Cost laboral per treballador i any. 2014-2018 Per components
2014 2015 2016 2017 2018
Cost total brut
Sous i salaris 23.849,2 24.223,0 24.215,7 24.140,5 24.592,9
Cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social 7.366,4 7.450,1 7.461,5 7.511,5 7.661,1
Cotitzacions voluntàries 152,5 156,0 155,8 154,5 160,7
Prestacions socials directes 198,1 171,1 94,0 88,0 205,2
Indemnitzacions per acomiadament 411,4 251,6 234,6 189,8 202,6
Altres costos (1) 273,3 262,4 315,9 290,3 274,0
Catalunya 32.250,9 32.514,1 32.477,6 32.374,7 33.096,6
Espanya 30.653,1 30.857,3 30.708,3 30.744,8 31.085,8
Unitats: Euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual de cost laboral de l'INE.
(1) Inclou formació, transport, despeses socials i altres.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/394/2018