Saltar al contingut principal

Producció d'energia elèctrica

Producció d'energia elèctrica. 2014-2018
2014 2015 2016 2017 2018
Energies no renovables 34.416 36.965 37.612 39.439 35.558
Carbó 0 0 0 0 0
Fuel-gas i gasoil-gas 0 0 0 0 0
Cicles combinats 5.222 7.078 7.252 8.194 7.407
Cogeneració 5.111 5.312 5.365 5.537 5.609
Altres no renovables 352 289 291 457 590
Nuclear 23.732 24.286 24.704 25.252 21.952
Energies renovables 9.400 8.339 7.842 7.708 9.159
Hidràulica 5.600 4.769 4.238 3.905 5.547
en règim ordinari 4.390 3.782 3.328 2.964 4.292
en règim especial, aïllades i amb contracte privat 1.210 987 910 942 1.255
RSU renovable 148 170 166 175 133
Biogàs 206 211 192 200 181
Biomassa forestal i agrícola 26 26 18 19 20
Eòlica 2.934 2.658 2.735 2.886 2.797
Fotovoltaica 410 417 409 418 390
Solar termoelèctrica 77 88 82 104 91
Total producció bruta 43.817 45.304 45.454 47.147 44.717
Consums auxiliars 1.590 1.697 1.712 1.805 1.625
Producció neta 42.227 43.607 43.742 45.342 43.092
Consum de bombament 362 426 297 160 81
Producció disponible 41.866 43.182 43.445 45.182 43.011
Unitats: GWh.
Font: Institut Català d'Energia.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/500