Saltar al contingut principal

Producció d'energia elèctrica

Producció d'energia elèctrica. 2013-2017 (p)
2013 2014 2015 2016 2017
Energies no renovables 37.510 34.424 36.987 37.644 39.445
Carbó 0 0 0 0 0
Fuel-gas i gasoil-gas 0 0 0 0 0
Cicles combinats 5.892 5.224 7.099 7.251 8.196
Cogeneració 5.671 5.111 5.312 5.365 5.537
Altres no renovables 1.217 352 289 291 457
Nuclear 24.730 23.737 24.288 24.737 25.255
Energies renovables 10.003 9.418 8.368 7.863 7.727
Hidràulica 5.735 5.600 4.769 4.248 3.904
en règim ordinari 4.607 4.390 3.782 3.338 2.962
en règim especial, aïllades i amb contracte privat 1.127 1.210 987 910 942
RSU renovable 153 147 161 141 166
Biogàs 262 206 211 192 200
Biomassa forestal i agrícola 32 26 26 19 19
Eòlica 3.305 2.953 2.696 2.771 2.916
Fotovoltaica 428 410 417 409 418
Solar termoelèctrica 89 77 88 82 104
Total producció bruta 47.513 43.842 45.355 45.507 47.172
Consums auxiliars 1.739 1.590 1.697 1.712 1.805
Producció neta 45.774 42.252 43.658 43.795 45.367
Consum de bombament 336 362 426 297 160
Producció disponible 45.438 41.891 43.233 43.498 45.207
Unitats: GWh.
Font: Institut Català d'Energia.
(p) Dades provisionals.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/500