Saltar al contingut principal

Consum final d'energia. Per sectors

Consum final d'energia. 2015-2019 Per sectors
2015 2016 2017 2018 2019
Indústria 3.581,8 3.623,7 3.744,3 3.698,1 3.685,7
Carbó 20,5 20,5 21,9 20,9 21,5
Gasos liquats del petroli 9,6 9,3 9,8 9,8 7,8
Gas-oil 63,9 62,2 62,0 62,7 62,2
Fuel-oil 26,4 22,4 19,2 16,6 16,0
Coc de petroli 260,5 276,5 277,1 280,3 258,1
Gas natural 1.600,9 1.604,3 1.664,1 1.706,9 1.695,0
Energia elèctrica 1.425,8 1.438,3 1.483,6 1.395,7 1.396,1
Residus no renovables 82,9 91,8 93,1 86,0 93,1
Energies renovables (1) 87,5 95,4 110,9 115,8 132,5
Solar tèrmica 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Domèstic 2.038,3 1.992,5 2.037,1 2.178,4 2.123,0
Carbó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gasos liquats del petroli 102,4 101,2 106,5 100,2 93,8
Querosè 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0
Gas-oil 204,3 205,7 203,0 224,0 233,3
Fuel-oil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Coc de petroli 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0
Gas natural 802,2 756,3 780,5 885,9 832,2
Energia elèctrica 838,7 842,0 856,6 877,5 866,1
Energies renovables (1) 90,2 87,1 90,3 90,6 97,6
Solar tèrmica 19,8 20,4 21,1 21,8 22,7
Primari 211,8 216,6 216,3 219,7 224,0
Gasos liquats del petroli 9,7 10,4 10,8 11,5 12,3
Gas-oil 150,5 149,4 141,6 144,7 147,6
Coc de petroli 5,6 6,4 7,4 6,8 5,5
Gas natural 4,4 8,8 11,7 11,5 9,9
Energia elèctrica 30,9 32,7 33,9 33,2 35,7
Energies renovables (1) 10,7 8,9 10,9 12,0 13,0
Serveis 1.787,3 1.792,0 1.822,2 1.888,8 1.898,1
Carbó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gasos liquats del petroli 38,2 40,0 41,4 39,6 38,2
Gas-oil 170,4 174,1 165,0 184,3 195,7
Fuel-oil 1,4 1,3 1,2 0,4 0,0
Coc de petroli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gas natural 322,9 323,1 338,4 375,5 377,5
Energia elèctrica 1.217,3 1.217,5 1.236,9 1.245,8 1.237,2
Residus no renovables 3,7 4,2 4,4 5,8 5,1
Energies renovables (1) 33,4 31,8 34,9 37,4 44,4
Solar tèrmica 7,9 8,4 8,9 9,4 9,8
Transports 5.647,2 5.873,4 6.002,6 6.233,4 6.515,9
Gasos liquats del petroli 8,5 8,8 9,5 11,3 15,4
Querosè 1.160,5 1.195,9 1.253,4 1.304,5 1.430,5
Gasolina 772,1 809,8 819,1 873,9 949,2
Gas-oil 3.385,3 3.506,1 3.536,7 3.591,2 3.661,2
Fuel-oil 49,0 63,0 61,3 67,0 65,3
Gas natural 25,0 25,6 26,6 28,4 31,3
Energia elèctrica 86,4 86,8 89,7 89,8 89,7
Energies renovables (2) 160,4 177,4 206,3 267,3 273,3
Total 13.266,4 13.498,2 13.822,5 14.218,4 14.446,7
Unitats: Milers de tep.
Font: Institut Català d'Energia.
(1) S'hi inclouen la biomassa forestal, agrícola i ramadera, els residus urbans i el biogàs.
(2) S'hi inclouen el bioetanol i el biodièsel.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/505