Saltar al contingut principal

Ajuntaments. Pressupost. Per capítols

Ajuntaments. Pressupost. 2016-2020 Per capítols
2016 2017 2018 2019 2020
Ingressos 9.101,08 9.650,90 9.910,90 9.959,44 10.553,99
1. Impostos directes 3.870,94 4.013,92 4.135,9 4.188,7 4.278,6
2. Impostos indirectes 161,14 176,17 218,9 251,6 319,6
3. Taxes i altres ingressos 1.564,47 1.631,80 1.642,7 1.700,9 1.825,3
4. Transferències corrents 2.799,45 2.890,24 2.934,1 2.999,2 3.165,7
5. Ingressos patrimonials 127,04 128,07 140,5 144,8 129,4
Operacions corrents 8.523,04 8.840,20 9.072,12 9.285,07 9.718,58
6. Alienació d'inversions 31,93 52,73 59,4 41,82 68,27
7. Transferències de capital 179,90 273,33 349,8 282,21 258,32
Operacions de capital 211,83 326,06 409,18 324,03 326,60
8. Variació d'actius financers 19,53 17,56 13,6 13,2 39,3
9. Variació de passius financers 346,69 467,08 416,0 337,2 469,5
Operacions financeres 366,22 484,64 429,60 350,34 508,81
Despeses 9.022,22 9.641,85 9.904,03 9.937,16 10.551,99
1. Remuneració del personal 2.749,37 2.815,66 2.925,2 3.050,2 3.276,6
2. Compra de béns i serveis 3.198,16 3.391,38 3.488,9 3.615,9 3.803,2
3. Interessos 122,79 93,47 76,7 67,3 58,4
4. Transferències corrents 1.370,57 1.432,03 1.472,7 1.496,0 1.523,6
5.  Fons de contingència  34,21 43,93 72,7 70,6 107,6
Operacions corrents 7.475,10 7.776,46 8.036,18 8.300,04 8.769,39
6. Inversions reals 822,14 1.176,60 1.275,4 1.073,9 1.188,5
7. Transferències de capital 61,61 67,06 75,4 84,3 88,2
Operacions de capital 883,75 1.243,66 1.350,81 1.158,17 1.276,73
8. Variació d'actius financers 34,58 47,34 50,8 54,5 83,0
9. Variació de passius financers 628,79 574,38 466,2 424,5 422,9
Operacions financeres 663,37 621,72 517,04 478,96 505,87
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Presidència. Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran. Direcció General d'Administració Local.
Nota: Dades consolidades de l'Administració general i els organismes autònoms.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/676