Saltar al contingut principal

Recaptació de tributs estatals

Recaptació de tributs estatals. 2018
Catalunya Espanya regionalitzada % Cat./Esp. reg.
Total 43.039,51 203.979,03 21,1
IRPF 16.636,27 78.990,08 21,1
Societats 5.586,40 24.836,69 22,5
Impost sobre la renda de no residents 454,94 2.660,33 17,1
IVA 17.059,67 69.956,90 24,4
Especials 1.555,88 20.528,16 7,6
alcohols 201,26 1.162,10 17,3
hidrocarburs 1.087,21 11.209,89 9,7
labors del tabac 0,38 6.532,98 0,0
electricitat 255,93 1.351,84 18,9
carbó 11,10 271,11 4,1
altres 0,0 0,24 0,0
Impost sobre primes d'assegurances 354,10 1.504,23 23,5
Tràfic exterior 705,22 1.906,42 37,0
Impostos mediambientals (1) 305,82 1.981,35 15,4
Altres ingressos impositius 34,81 251,43 13,8
Taxes i altres ingressos tributaris 346,40 1.363,43 25,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.
(1) Els impostos mediambientals són l'impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica, l'impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultats de la generació d'energia nucleoelèctrica, l'impost sobre l'emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades i l'impost sobre gasos fluorats d'efecte hivernacle.
Nota: Correspon a la recaptació realitzada per les delegacions territorials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. És a dir, no inclou la recaptació dels serveis centrals.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/680