Saltar al contingut principal

Recaptació de tributs estatals

Recaptació de tributs estatals. 2017
Catalunya Espanya regionalitzada % Cat./Esp.
Total 38.672,01 189.463,59 20,4
IRPF 15.459,00 73.424,60 21,1
Societats 3.770,15 23.142,33 16,3
Impost sobre la renda de no residents 418,40 2.269,18 18,4
IVA 15.813,61 63.484,92 24,9
Especials 1.468,93 20.307,73 7,2
alcohols 214,61 1.175,54 18,3
hidrocarburs 1.006,06 10.881,07 9,2
labors del tabac 6,16 6.628,35 0,1
electricitat 240,12 1.305,98 18,4
carbó 1,99 312,06 0,6
altres 0,0 4,73 0,0
Impost sobre primes d'assegurances 330,43 1.449,25 22,8
Tràfic exterior 752,94 1.928,18 39,0
Impostos mediambientals (1) 331,86 1.926,65 17,2
Altres ingressos impositius 45,87 256,90 17,9
Taxes i altres ingressos tributaris 280,82 1.273,85 22,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.
(1) Els impostos mediambientals són l'impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica, l'impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultats de la generació d'energia nucleoelèctrica, l'impost sobre l'emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades i l'impost sobre gasos fluorats d'efecte hivernacle.
Nota: Correspon a la recaptació realitzada per les delegacions territorials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. És a dir, no inclou la recaptació dels serveis centrals.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/680