Saltar al contingut principal

Recaptació de tributs estatals

Recaptació de tributs estatals. 2019
Catalunya Espanya regionalitzada % Cat./Esp. reg.
Total 43.061,62 207.416,44 20,8
IRPF 17.347,56 82.730,72 21,0
Societats 5.101,10 23.731,89 21,5
Impost sobre la renda de no residents 405,63 2.364,37 17,2
IVA 17.129,81 71.236,68 24,0
Especials 1.541,45 21.379,73 7,2
alcohols 269,35 1.155,52 23,3
hidrocarburs 1.101,13 12.263,62 9,0
labors del tabac 3,73 6.445,38 0,1
electricitat 156,11 1.376,24 11,3
carbó 11,14 139,21 8,0
altres 0,0 -0,25 0,0
Impost sobre primes d'assegurances 343,79 1.546,97 22,2
Tràfic exterior 724,04 1.984,29 36,5
Impostos mediambientals (1) 187,20 1.100,10 17,0
Altres ingressos impositius 14,25 92,40 15,4
Taxes i altres ingressos tributaris 266,79 1.249,29 21,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.
(1) Els impostos mediambientals són l'impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica, l'impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultats de la generació d'energia nucleoelèctrica, l'impost sobre l'emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades i l'impost sobre gasos fluorats d'efecte hivernacle.
Nota: Correspon a la recaptació realitzada per les delegacions territorials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. És a dir, no inclou la recaptació dels serveis centrals.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/680