Saltar al contingut principal

Sector públic de la Generalitat. Pressupost. Despeses. Per àrees polítiques de despesa

Sector públic de la Generalitat. Pressupost. 2012-2020 Despeses. Per àrees i polítiques de despesa
Àrees i polítiques de despesa 2012 2014 2015 2017 2020
1 Funcionament de les institucions i administració general 2.219,40 1.304,71 1.434,58 1.677,54 1.807,55
11 Alta direcció de la Generalitat i el seu govern 117,44 96,43 99,14 103,09 120,44
12 Administració i serveis generals 2.089,89 1.197,67 1.330,15 1.562,45 1.682,39
13 Relacions institucionals i processos electorals 12,07 10,61 5,29 11,99 4,71
2 Serveis públics generals 2.002,03 1.917,83 2.014,13 2.167,04 2.409,47
21 Justícia 845,40 783,47 820,57 908,99 965,80
22 Seguretat i protecció civil 1.129,72 1.117,83 1.173,85 1.222,57 1.393,94
23 Relacions exteriors i cooperació al desenvolupament 26,91 16,53 19,72 35,48 49,73
3 Protecció i promoció social 2.719,02 2.328,19 2.435,88 2.754,30 3.258,58
31 Protecció social 1.995,91 1.786,47 1.823,49 1.960,60 2.291,58
32 Promoció social 78,69 61,18 61,33 69,54 48,63
33 Foment de l'ocupació 644,41 480,54 551,05 724,16 918,38
4 Producció de béns públics de caràcter social 15.098,59 13.780,47 14.287,15 15.247,13 17.235,39
41 Salut 8.861,93 8.305,02 8.464,14 8.876,53 9.762,62
42 Educació 5.471,65 4.850,10 5.234,81 5.684,12 6.698,05
43 Habitatge i altres actuacions urbanes 350,66 311,90 289,93 357,62 408,09
44 Cultura (1) 236,91 171,64 192,09 209,72 239,79
45 Llengua catalana 40,47 33,14 34,69 37,23 41,93
46 Consum 9,76 7,28 8,32 8,95 9,46
47 Esports (1) 127,22 101,39 63,17 72,96 75,45
5 Producció de béns públics de caràcter econòmic 5.035,74 4.278,45 4.897,95 4.816,83 5.547,81
51 Cicle de l'aigua 732,11 467,34 439,98 486,96 644,78
52 Transport 2.468,49 2.286,16 2.882,55 2.659,46 2.890,22
53 Societat de la informació i el coneixement i telecomunicacions 702,35 694,20 729,32 733,03 880,72
54 Urbanisme i ordenació del territori 114,32 99,71 102,54 100,02 86,12
55 Actuacions ambientals 187,72 185,50 171,46 245,73 317,84
56 Infraestructures agràries i rurals 263,31 47,36 51,47 48,79 53,85
57 Recerca, desenvolupament i innovació 521,50 463,09 484,66 503,80 632,93
58 Altres actuacions de caràcter econòmic 45,95 35,09 35,98 39,05 41,35
6 Foment i regulació de sectors productius 3.127,57 1.340,64 1.337,94 1.629,16 1.284,37
61 Agricultura, ramaderia i pesca 155,92 109,45 108,20 400,00 466,16
62 Indústria 113,43 38,03 37,56 52,02 50,34
63 Energia i mines 21,87 6,92 8,26 8,90 9,76
64 Comerç 69,82 50,21 30,84 58,72 99,86
65 Turisme i oci 56,50 75,47 116,36 129,25 158,29
66 Desenvolupament empresarial 80,58 62,43 61,43 62,43 49,30
67 Sector financer 2.627,84 996,80 973,85 916,40 449,06
68 Defensa de la competència 1,59 1,33 1,44 1,44 1,61
7 Suport financer als ens locals 2.897,69 3.261,08 3.330,52 3.443,37 3.724,66
71 Suport financer als ens locals 2.897,69 3.261,08 3.330,52 3.443,37 3.724,66
8 Fons de contingència 250,00 45,00 200,00 330,00 250,00
81 Fons de contingència 250,00 45,00 200,00 330,00 250,00
9 Deute públic 3.674,43 7.876,38 7.004,76 5.996,14 10.539,66
91 Amortització i despeses financeres del deute públic 3.674,43 7.876,38 7.004,76 5.996,14 10.539,66
Total 37.024,46 36.132,73 36.942,92 38.061,51 46.057,49
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament d'Economia i Hisenda
(1) Fins a l'exercici 2011, la despesa d'esports estava inclosa a la política 44 Cultura i esports.
Notes:
- No es va aprovar les Lleis de pressupostos per als exercicis 2013, 2016, 2018, 2019 i 2021.
- Podeu consultar la "Memòria explicativa" dels pressupostos de cada exercici per obtenir una millor interpretació de les dades.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/683