Saltar al contingut principal

Formació d'adults. Alumnes. Per programes de formació i sexe

Formació d'adults. 2018/19 Alumnes. Per programes de formació i sexe
Homes Dones Total
Total alumnes 27.812 38.926 66.738
Grup de llengües 12.515 19.761 32.276
Llengua catalana 3.281 3.911 7.192
Llengua castellana 3.932 4.715 8.647
Llengua estrangera Anglès 4.743 10.345 15.088
Llengua estrangera Francès 559 790 1.349
Formació bàsica 8.062 8.143 16.205
Formació instrumental 3.756 4.624 8.380
Graduat en educació secundària 4.081 3.325 7.406
Curs específic per a l'accés a CFGM 225 194 419
Preparació a les proves d'accès 3.644 4.099 7.743
Preparació de les proves d'accés a CFGM 529 539 1.068
Preparació de les proves d'accés a CFGS 2.250 2.266 4.516
Preparació de les proves d'accés a la universitat 865 1.294 2.159
Competència digital 3.591 6.923 10.514
Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística.
CFGM: Cicles formatius de grau mitjà.
CFGS: Cicles formatius de grau superior.