Saltar al contingut principal

Producció editorial. Dipòsit legal de Catalunya. Per tipus de document. Províncies

Producció editorial. 2020 Dipòsit legal de Catalunya. Per tipus de document. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Documents de text 16.535 1.234 0 775 18.544
Llibres 11.648 932 0 411 12.991
Llibres de text 773 1 0 1 775
Llibres facsímils/de bibliofil 17 0 0 0 17
Fullets (fins a 16 pàgines) 741 115 0 111 967
Fullets (més de 16 pàgines) 726 68 0 170 964
Fulls solts 528 117 0 64 709
Guions de cinema 0 0 0 0 0
Partitures musicals 2.028 1 0 1 2.030
Recursos electrònics (monografies) 8 0 0 0 8
CD-ROM 56 0 0 5 61
Altres suports 10 0 0 12 22
Publicacions periòdiques 19.686 2.440 0 1.566 23.692
Diaris núm. 1 1 0 0 0 1
Revistes núm. 1 103 36 0 7 146
Butlletins oficials núm. 1 0 0 0 0 0
Memòries núm. 1 11 3 0 0 14
Anuaris núm. 1 6 0 0 0 6
Recursos electrònics (publ. periòdiques) 0 0 0 16 16
Publicacions periòdiques (núm. seg.) 19.565 2.401 0 1.543 23.509
Documents gràfics 578 207 0 146 931
Cartells 224 113 0 111 448
Làmines 26 0 0 0 26
Mapes i plànols 114 11 0 13 138
Postals 102 0 0 17 119
Targetes i nadales 17 0 0 0 17
Altres 95 83 0 5 183
Documents audiovisuals 1.182 53 0 14 1.249
Discos de vinil (LP i altres) 125 8 0 1 134
Discos compactes àudio (CD) 772 40 0 11 823
DVD 146 3 0 2 151
Blue-Ray/HD 98 0 0 0 98
Pel·lícules 31 0 0 0 31
Multimèdies 0 0 0 0 0
Altres 10 2 0 0 12
Total 37.981 3.934 0 2.501 44.416
Font: Biblioteca de Catalunya.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/769