Saltar al contenido principal

Actividades profesionales, científicas y técnicas. Principales resultados. Macromagnitudes

Activitats professionals, científiques i tècniques. 2017 Macromagnituds. Per branques CCAE-2009
Jurídiques i comptabilitat Seus centrals i consultoria empresarial Serveis tècnics arquitectura i enginyeria; anàlisis tècn. Recerca i desenvo- lupament
Valor de la producció 4.612.420 2.900.659 3.306.604 567.860
Consum de primeres matèries i altres proveïments 108.618 190.075 473.201 81.203
Despeses en serveis exteriors 1.615.200 1.180.546 882.230 320.294
Valor afegit brut a preus de mercat 2.888.602 1.530.037 1.951.173 166.364
Impostos sobre la producció i els productes 21.696 16.986 22.631 2.381
Subvencions a l'explotació 1.721 14.347 47.933 520.057
Valor afegit brut al cost de factors 2.868.627 1.527.399 1.976.475 684.040
Despeses de personal 1.659.148 1.391.766 1.282.986 554.114
Excedent brut d'explotació 1.209.479 135.633 693.489 129.926
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Activitats professionals, científiques i tècniques. 2017 Macromagnituds. Per branques CCAE-2009
Publicitat i estudis mercat Altres professionals i tècniques Veterinàries Total
Valor de la producció 2.140.487 1.431.379 148.088 15.107.497
Consum de primeres matèries i altres proveïments 202.459 104.786 20.437 1.180.778
Despeses en serveis exteriors 725.311 315.407 34.950 5.073.939
Valor afegit brut a preus de mercat 1.212.717 1.011.186 92.701 8.852.781
Impostos sobre la producció i els productes 5.257 9.992 663 79.606
Subvencions a l'explotació 12.700 25.792 990 623.541
Valor afegit brut al cost de factors 1.220.160 1.026.986 93.029 9.396.715
Despeses de personal 792.295 501.038 64.116 6.245.464
Excedent brut d'explotació 427.865 525.948 28.913 3.151.252
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/aec/964/2017/es