Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació Barcelona. 2020
    Valor
Total 52,9
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.