Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat
Espanya. 2018
    Valor
De 16 a 19 anys 134,0
De 20 a 24 anys 855,3
De 25 a 54 anys 15.032,2
De 55 anys i més 3.306,2
Total 19.327,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.