Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Espanya. 2018
    Valor
Agricultura 812,6
Indústria 2.708,3
Construcció 1.221,8
Serveis 14.585,1
Total 19.327,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.