Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons treball en el domicili particular / Sexe
Catalunya. 2020
    Homes     Dones     Total
Ocasionalment 93,8 75,4 169,1
Més de la meitat dels dies que ha treballat 197,1 223,5 420,6
Cap dia 1.445,5 1.242,3 2.687,7
No ho sap 28,7 29,6 58,3
Total 1.765,0 1.570,8 3.335,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.