Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada en el sector turístic
Sexe
Catalunya. 2020
    Valor
Homes 236,6
Dones 179,5
Total 416,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles