Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada en el sector turístic
Situació professional
Catalunya. 2n trimestre del 2021
    Valor
Assalariats 340,0
No assalariats 84,6
Total 424,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles