Indicadors d'activitat en turisme rural (TURUR). III/2016

04.11.2016

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural creix un 5,5% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2016, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural. Segons origen dels viatgers, el nombre de pernoctacions de turisme domèstic augmenta un 3,1%: les dels catalans creixen un 4,5% mentre que les dels procedents de la resta de l'estat decreixen un 6,4%; pel que fa al turisme estranger aquest creix un 9,5%.

L'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural és una de les principals fonts estadístiques per mesurar l'activitat turística, tant des del punt de vista de l'oferta com de la demanda. És una operació que realitza mensualment l'INE i que, per a Catalunya, proporciona informació trimestral sobre els viatgers, les pernoctacions i el grau d'ocupació dels establiments de turisme rural. L'Idescat fa una explotació d'aquestes variables segons l'origen dels viatgers i per marques turístiques de destinació.

A partir del gener del 2015 s'apliquen dues modificacions en les marques turístiques, aprovades per l'Agència Catalana de Turisme. Les comarques del Vallès Oriental i del Vallès Occidental, que fins al desembre del 2014 formaven part de la marca Catalunya Central passen a formar part de la marca Costa Barcelona. A més, la marca Catalunya Central passa a denominar-se Paisatges Barcelona.

D'aquesta manera, Catalunya es divideix en nou marques turístiques: Barcelona, Costa Brava, Costa Daurada, Costa Barcelona, Paisatges Barcelona, Pirineus, Terres de LLeida, Terres de l'Ebre i Val d'Aran.

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2476

Sou aquí:

  • Novetats
  • Indicadors d'activitat en turisme rural (TURUR). III/2016