Estadística del sector de les tecnologies de la informació i de la comunicació (ETIC). 2014

08.11.2016

El volum de negoci de les empreses del sector TIC de Catalunya l'any 2014 va ser de 14.650 milions d'euros, un 3,6% més que l'any anterior. El valor afegit brut d'aquest sector es va situar en 5.373 milions d'euros i hi treballaven 78.940 persones. El 51,0% de les empreses del sector TIC van dur a terme activitats d'innovació tecnològica durant l'any 2014.

L'Idescat elabora anualment l'Estadística del sector de les tecnologies de la informació i de la comunicació per a Catalunya, que recull un conjunt d'indicadors rellevants del sector de béns i serveis TIC. S'ofereix informació sobre la situació de les empreses d'aquest sector, es presenten resultats sobre l'activitat econòmica, el personal ocupat, la realització d'activitats innovadores i la seva despesa, la despesa interna en R+D i el comerç amb l'estranger que realitzen les empreses del sector TIC.

El sector TIC està format per les indústries manufactureres i de serveis l'activitat principal de les quals està vinculada al desenvolupament, la producció, la comercialització i l'ús intensiu de les tecnologies de la informació i les comunicacions. La delimitació del sector TIC segueix la metodologia de l'OCDE.

Aquesta estadística s'elabora a partir de diferents fonts d'informació: Enquesta industrial d'empreses; Enquesta anual de serveis; Estadística sobre activitats en R+D; Enquesta sobre innovació en les empreses; Enquesta industrial de productes i Enquesta sobre l'ús de les TIC i del comerç electrònic en les empreses. Aquestes operacions les porta a terme anualment l'INE amb la col·laboració de l'Idescat en l'àmbit de Catalunya. També s'utilitza l'Estadística de comerç amb l'estranger, elaborada amb dades de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

Estadística del sector de les tecnologies de la informació i de la comunicació (ETIC)

Més informació

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2481

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística del sector de les tecnologies de la informació i de la comunicació (ETIC). 2014