Enquesta trimestral de cost laboral (ECL). III/2016

16.12.2016

El cost laboral per treballador i mes és de 2.544,55 euros a Catalunya al tercer trimestre del 2016, un 0,6% menys que al mateix trimestre del 2015. Pel que fa als sectors específics, el cost laboral per treballador i mes al sector de les TIC se situa en 3.544,90 euros, un 5,1% menys que un any enrere, mentre que al sector de la cultura se situa en 2.863,42 euros, amb un decrement interanual del 3,3%. El sector del turisme registra un cost laboral de 2.028,62 euros per treballador i mes, un 1,3% més respecte de l'any anterior. Dins del sector del turisme el cost laboral més alt el registra el subsector del transport del turisme (3.354,81 euros), mentre que en el sector de la cultura el subsector d'audiovisual i publicitat és el que anota el cost laboral més alt (3.119,40 euros).

El cost salarial per treballador i mes disminueix un 1,0% interanual a Catalunya i se situa en 1.875,14 euros. En el sector de les TIC aquest cost salarial se situa en 2.665,70 euros i en els sectors de la cultura i el turisme, en 2.158,83 i 1.492,02, respectivament.

Per hora efectiva, el cost laboral és de 21,42 euros i, el cost salarial, de 15,78 euros. El sector de les TIC presenta el cost salarial per hora efectiva més alt (20,53 euros) i arriba a ser un 61,9% més alt que el del sector del turisme (12,68 euros). El sector de la cultura mostra un decrement del 0,3% en el cost salarial per hora efectiva respecte de l'any anterior i se situa en 18,20 euros.

L'Enquesta trimestral de cost laboral és una estadística per mostreig de caràcter continu realitzada per l'INE. L'objectiu principal és conèixer el cost de la força de treball, considerant el cost laboral mitjà per treballador i mes, per hora efectiva, pel temps treballat i pel no treballat. L'Idescat porta a terme una explotació detallada de l'Enquesta trimestral de cost laboral, que amplia els resultats per a l'àmbit de Catalunya.

Dades detallades

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2511

Sou aquí:

  • Novetats
  • Enquesta trimestral de cost laboral (ECL). III/2016