Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Octubre 2016

21.12.2016

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, augmenta un 3,1% interanual a Catalunya a l'octubre del 2016. Per grans sectors industrials, presenten increments els béns d'equipament (16,0%) i els béns de consum (2,0%); mentre que els béns intermedis decreixen un 2,1%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IECI creix un 3,5% interanual a Catalunya.

L'IECI és un indicador conjuntural que té per objectiu mesurar la dinàmica mensual de les comandes rebudes per les empreses industrials. És un índex de valor, és a dir, mesura l'evolució conjunta de les quantitats, de les qualitats i dels preus.

Per a l'obtenció d'aquest indicador, l'INE realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Per a Catalunya, investiga unes 2.300 empreses que operen en el sector industrial i que permeten obtenir l'IECI general. L'Idescat calcula l'índex de productes industrials sense energia per a Catalunya i Espanya, i ho desglossa per grans sectors industrials per a Catalunya.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2518

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Octubre 2016