Índex de preus industrials (IPRI). Novembre 2016

23.12.2016

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 0,8% a Catalunya al novembre del 2016. Per grans sectors industrials, creixen els béns intermedis (1,3%) i els béns de consum (0,9%); mentre que els béns d'equipament decreixen (−0,2%). D'altra banda, per divisions industrials, els majors increments de preus es registren a la metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (18,0%) i a la fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips (1,8%); mentre que els decrements més elevats es produeixen a les indústries manufactureres diverses (−3,6%) i a les indústries del paper (−1,6%). En aquest mateix període l'índex de preus industrials creix un 0,6% respecte el mateix mes de l'any anterior.

L'índex de preus industrials és un indicador conjuntural que mesura l'evolució mensual dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. L'Idescat, a partir de dades de l'INE, fa una tabulació per grans sectors industrials.

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2525

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de preus industrials (IPRI). Novembre 2016