Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic (COMTEC). 2015. Dades definitives

20.01.2017

Les exportacions de productes industrials van assolir un valor de 60.434,5 milions d'euros a Catalunya l'any 2015, xifra que va representar un augment del 6,1%, respecte de l'any anterior, segons dades definitives del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal Tributària. Les exportacions van créixer en tots els nivells tecnològics: les de nivell tecnològic alt van créixer un (9,8%); seguides de les de nivell tecnològic mitjà alt (6,3%), baix (6,15) i nivell tecnològic baix (2,7%).

Pel que fa a les importacions de productes industrials, van assolir un valor de 68.438,2 milions d'euros, xifra que va representar un increment del 8,6% respecte d'un any enrere. Per nivells tecnològics, totes van créixer, excepte les de nivell tecnològic mitjà baix (−1,2%). Les importacions de productes industrials de nivell mitjà alt van créixer un 10,8%; les de nivell baix, un 10,7% i les de nivell alt, un 9,1%.

L'objectiu principal d'aquesta estadística, elaborada per l'Idescat a partir dels arxius de Duanes, és presentar els fluxos comercials de les exportacions i importacions de productes industrials que concentren una despesa elevada en R+D, entre Catalunya i l'estranger. La font d'informació és el fitxer territorial d'operacions del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència d'Administració Tributària. Es tracta d'un arxiu amb la informació més rellevant derivada de les dades del document únic administratiu (DUA) i les declaracions Intrastat.

Dades bàsiques

Més informació

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2540

Sou aquí:

  • Novetats
  • Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic (COMTEC). 2015. Dades definitives