Índexs de comerç al detall (ICD). Desembre 2016

27.01.2017

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, va augmentar un 2,1% interanual a Catalunya al desembre del 2016. Per tipus de producte, l'alimentació va registrar un increment del 4,0% interanual i la resta de productes del 0,9%. Dins d'aquest darrer tipus, el grup d'altres béns va registrar una taxa positiva del 3,5%, el grup de béns d'equipament personal es va mantenir estable (0,0%) i el grup de béns d'equipament de la llar va mostrar una taxa negativa del 2.0%. En aquest mateix període l'índex general de comerç al detall amb estacions de servei, a preus corrents, va augmentar un 2,5% respecte a un any enrere.

L'objectiu principal d'aquest índex és mesurar l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses de comerç al detall. Els resultats es presenten desagregats per productes d'alimentació i resta de productes. En aquest darrer grup es desglossen els productes d'equipament personal, equipament de la llar, i altres béns. L'Idescat elabora mensualment l'ICD i tota la informació es presenta tant a preus corrents com a preus constants, deflactant les sèries nominals a partir de les dades que proporciona l'INE.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2548

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índexs de comerç al detall (ICD). Desembre 2016