Avanç de la variació del PIB (PIBAVN). IV/2016 i any 2016

06.02.2017

El producte interior brut de Catalunya va registrar un creixement interanual del 3,1% al quart trimestre del 2016, segons l'Avanç del PIB, que elabora el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda conjuntament amb l'Idescat. Tots els sectors van presentar increments interanuals: l'agricultura un 11,3%, la indústria un 5,8%, la construcció un 3,7% i els serveis un 2,1%. En termes intertrimestrals, el PIB de l'economia catalana va créixer un 0,6%.

En el conjunt del 2016, l'economia catalana va créixer un 3,5%, segons l'Avanç del PIB. Per sectors, tots van mostrar increments: el de l'agricultura un 8,5%, el de la indústria un 5,2%, el de la construcció un 3,7% i el de serveis un 2,9%.

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Es difonen vuit taxes de variació del PIB cada any, dues per trimestre. A l'entorn de quaranta dies després de l'acabament del trimestre es publica l'Avanç del PIB -responsabilitat de l'Idescat i el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda-, que es calcula amb informació conjuntural i incompleta. Posteriorment, aquestes estimacions són actualitzades per la Comptabilitat trimestral elaborada per l'Idescat.

La Comptabilitat trimestral es calcula tant des del punt de vista de l'oferta com de la demanda i amb informació conjuntural completa del trimestre. Aquest cicle es repeteix cada trimestre. Per tant, mentre que l'Avanç del PIB pretén fonamentalment rapidesa en la informació, la Comptabilitat trimestral pretén una estimació integrada i coherent tant del costat de l'oferta com de la demanda.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

Indicadors d'estructura econòmica

Més informació

Indicadors d'estructura econòmica

Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB). Base 2010

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: http://idescat.cat/n2557