Padró municipal d'habitants (PMH). Població estrangera. 2016

27.02.2017
Novetats

Arxius adjunts

La població estrangera resident a Catalunya era d’1.023.398 habitants a 1 de gener de 2016 i representava el 13,6% del total de la població, segons el Padró municipal d’habitants. La població estrangera va disminuir en 4.671 persones en relació amb un any enrere, amb una variació interanual del -0,5%. Aquesta reducció es reflectia a 34 comarques.

A 1 de gener del 2016, les comarques amb més presència de població estrangera eren l’Alt Empordà (24,9%), la Segarra (24,8%) i el Baix Empordà (19,1%), seguides pel Gironès, la Selva, el Segrià i el Pla d’Urgell, amb proporcions al voltant del 18%. Les comarques que tenien menys presència de població estrangera eren el Moianès (7,0%), el Berguedà (7,2%), l’Anoia (7,6%) i el Ripollès (7,7%).

Al conjunt de Catalunya, la població marroquina era la primera nacionalitat en 26 comarques de Catalunya, mentre que la romanesa ho era en 10 comarques i a l’Aran. Al Barcelonès la nacionalitat més nombrosa era la pakistanesa; a la Garrotxa, l’índia; al Moianès, la nacionalitat maliana; a l’Alt Urgell, la portuguesa, i a la Cerdanya, la boliviana.

Per país de nacionalitat, cal destacar la disminució registrada de la població equatoriana en 2.923 persones (−9,3%); la marroquina, en 2.866 (−1,3%); la romanesa en 2.794 (−3,0%) i la boliviana, en 2.642 (−7,5%). D’altra banda, es constaten increments de la població xinesa, que augmenta en 3.035 persones (5,9%); l’hondurenya, en 2.560 (12,0%); la ucraïnesa, en 1.636 (8,8%); la veneçolana, en 1.138 (12,5%), i la russa, en 1.124 (5,3%).

La font d’aquestes dades és el Padró municipal d’habitants a 1 de gener que és el registre administratiu on consten els veïns d’un municipi i que constitueix una prova que resideixen al municipi. La formació, manteniment i gestió del Padró correspon als ajuntaments respectius.

L’ampliació de resultats de la població estrangera, derivada de l’explotació estadística del Padró municipal d’habitants, proporciona informació de la població estrangera resident a Catalunya i es presenta desagregada per continents i països. Es pot consultar per diferents àmbits: total de Catalunya, províncies, àmbits del Pla territorial, comarques, municipis i districtes dels municipis de 45.000 habitants i més.

Ampliació de resultats de la població estrangera [+]

Padró municipal d'habitants [+]

Dades bàsiques

Indicadors de demografia i qualitat de vida

Indicadors de la Unió Europea

El municipi en xifres

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2574

Sou aquí:

  • Novetats
  • Padró municipal d'habitants (PMH). Població estrangera. 2016