Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat (AFI). Desembre 2016

02.03.2017

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya va augmentar un 3,6% al desembre del 2016 respecte al mateix període de l'any anterior i es va situar en 3.035.442 persones.

Els afiliats van augmentar a totes les comarques mentre que a l'Aran van disminuir un 0,1% respecte el mateix trimestre de l’any anterior. Els creixements interanuals més elevats es van presentar al Baix Penedès (4,3%), a l'Anoia (4,3%) i a Osona (4,1%).

Per sexe, al desembre del 2016, el 53,2% de les persones afiliades eren homes i el 46,8%, dones. Per edat, el 15,4% dels afiliats a Catalunya tenien menys de 30 anys; els de 30 a 44 anys representaven el 42,5%; els de 45 a 54, el 26,2%, i els de 55 anys i més, el 15,9% del total. Segons la nacionalitat, el 87,6% dels afiliats a Catalunya tenien la nacionalitat espanyola, mentre que els estrangers representaven el 12,4% del total; l'increment interanual dels afiliats estrangers (8,3%) va ser més elevat que el registrat pels afiliats amb nacionalitat espanyola (3,0%).

El nombre d'afiliacions a Catalunya a 31 de desembre de 2016 es va situar en 3.184.954, un 3,7% més que al desembre del 2015.

Per sectors i si es compara amb el desembre de l'any anterior, les afiliacions van augmentar en tots els sectors econòmics: la construcció (5,6%), els serveis (3,8%), l'agricultura (3,3%), i la indústria (2,9%).

Per tipus de relació laboral, van augmentar tant les afiliacions per compte d'altri (4,3%) com per compte propi (1,1%).

L'Idescat publica trimestralment el nombre d'afiliats i afiliacions segons residència padronal de l'afiliat per municipis, comarques i Aran, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya. Els afiliats es presenten segons les principals variables demogràfiques (sexe, edat i nacionalitat) i les afiliacions es difonen segons el tipus de relació laboral, el règim de cotització i el sector d'activitat.

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

El municipi en xifres

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2576

Sou aquí:

  • Novetats
  • Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat (AFI). Desembre 2016