Canvi de data de referència de les Estimacions de població i els Indicadors demogràfics d’estructura

28.03.2017

L’Idescat ha modificat la data de referència de les Estimacions de població i dels Indicadors demogràfics d’estructura (estructura per edats, envelliment, dependència i edat mitjana), substituint el 31 de desembre per l’1 de gener. Aquest canvi té per objectiu facilitar la comparabilitat de les dades. L’Idescat ja utilitza la data 1 de gener per al Padró d’habitants i les Projeccions de població, i Eurostat també difon les xifres de població i dels indicadors demogràfics de tots els països europeus referides a 1 de gener de cada any.

L’Idescat ha adaptat tota la sèrie de les Estimacions de població i dels Indicadors demogràfics d’estructura des del 1981 a la nova data de referència 1 de gener. Aquest canvi de data ha comportat desplaçar un any tota la sèrie. Així, per exemple, si fins ara l’etiqueta 2015 corresponia a la població i els indicadors demogràfics d’estructura a 31 de desembre de 2015, amb el canvi aquesta població i aquests indicadors passen a etiquetar-se com a 2016.

Les Estimacions de població són l'operació estadística que, amb periodicitat anual, proporciona el recompte de la població resident a Catalunya. Ofereixen dades per Catalunya, les províncies, els àmbits del Pla territorial, les comarques i l’Aran, i els municipis de més de 50.000 habitants, desagregades per sexe i edat. Els resultats són coherents amb el Cens de població i el moviment demogràfic (naixements, defuncions i migracions). Les Estimacions de població permeten calcular, cada any, diferents indicadors de tipus demogràfic i socioeconòmic. Les estimacions de població proporcionen les xifres de població de Catalunya comparables a escala internacional. La població de Catalunya a 1 de gener de 2016 és de 7.448.332 habitants, segons les Estimacions de població.

El Padró municipal d'habitants és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi i constitueix una prova de la seva residència. Correspon als ajuntaments la gestió dels padrons i a l’INE, la seva coordinació. Les xifres de població provinents de la revisió del Padró a 1 de gener són declarades oficials en cada un dels municipis pel Govern d’Espanya, mitjançant un Reial decret. L'Idescat elabora una explotació estadística del Padró municipal d'habitants. La informació es difon pel lloc de residència de la població fins a l'àmbit municipal i està desagregada per sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement.

Estimacions de població

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2584

Sou aquí:

  • Novetats
  • Canvi de data de referència de les Estimacions de població i els Indicadors demogràfics d’estructura