Enquesta de població activa. T1/2017

L'atur disminueix a Catalunya en 83.300 persones al primer trimestre del 2017 respecte de l'any anterior (−12,6%) i se situa en 576.700 persones desocupades, amb una taxa d'atur del 15,28%, segons l'Enquesta de població activa. Per sexe el descens interanual de l'atur dels homes és 1,4 punts superior al de les dones (−13,3% i −11,9, respectivament). Per edats, destaca el decrement en el tram de 55 anys i més (−19,3%), seguit del de 25 a 54 anys (−11,9%) i dels joves de 16 a 24 anys (−9,1%).

El nombre de llars amb tots els actius desocupats al primer trimestre del 2017 disminueix en 36.500 respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 182.300 llars.

La població ocupada augmenta de 70.400, un 2,3% més que al mateix període de l'any anterior, i se situa en 3.197.900 persones. Per sectors, si comparem l'ocupació en termes interanuals, l'increment relatiu més elevat de la població ocupada correspon a la construcció (14,4%) mentre que en termes absoluts destaca l'increment en el sector serveis en 62.500 persones (2,7% en termes relatius). L'únic sector que disminueix és la indústria (21.000 persones menys; −3,6%). Per sexe, destaca l'increment de l'ocupació en les dones (3,0%) per sobre del dels homes (1,6%). Per edats, l'augment més intens de l'ocupació, respecte de l'any anterior, es produeix entre els joves de 16 a 24 anys (16,6%), seguit del tram de 45 a 54 anys (5,3%) . Entre la població ocupada assalariada l'increment del tipus de contracte temporal (9,1%) és força superior que al de l'indefinit (1,6%).

Pel que fa als sectors específics, l'Idescat publica per primera vegada dades de la població ocupada al sector de les TIC (que s'afegeix a la informació que es publica habitualment dels sectors del turisme i la cultura), amb dades a partir del primer trimestre del 2008.

En el sector turístic la població ocupada augmenta el 5,5% respecte del primer trimestre del 2016 i se situa en 411.700 persones (12,9% del total de l'ocupació). Per sexe, el sector turístic ocupa 234.500 homes i 177.200 dones. El sector turístic a Espanya dona feina a un total de 2.335.600 persones (un 0,6% més que l'any anterior), i això suposa el 12,7% del total de la població ocupada.

La població ocupada en el sector cultural creix un 16,3% interanual i se situa en 164.600 persones, fet que representa el 5,1% del total de l'ocupació. Per sexe, el sector de la cultura ocupa 101.800 homes i 62.900 dones. El sector cultural a Espanya dona feina a un total de 737.500 persones (un 5,6% més que el mateix període del 2016), i això representa el 4,0% del total de la població ocupada.

El sector de les TIC ocupa 102.100 persones al primer trimestre del 2017 (un 26,5% més que un any enrere) i representa el 3,2% del total de l'ocupació. El sector de les TIC a Espanya dona feina a un total de 496.000 persones (un 4,3% més que el mateix trimestre del 2016), que representa el 2,7% del total de la població ocupada.

La font estadística de les dades és l'Enquesta de població activa. L'EPA és una estadística per mostreig de caràcter continu que realitza l'INE amb periodicitat trimestral per a tot el territori espanyol, l'objectiu principal de la qual és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població. L'Idescat amplia trimestralment els resultats de l'EPA per a l'àmbit de Catalunya.

Enquesta de població activa

Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya

Introducció | Metodologia

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2623

Sou aquí:

  • Novetats
  • Enquesta de població activa. T1/2017