Estadística de l'activitat en càmpings. 2016. Dades definitives

El nombre de pernoctacions en els càmpings va créixer un 3,5% a Catalunya l'any 2016, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació en càmpings. Segons l'origen dels viatgers, les pernoctacions del turisme domèstic van augmentar un 4,9%: un 3,6% les dels catalans i un 16,4% les dels viatgers procedents de la resta d'Espanya; les del turisme estranger van augmentar un 2,3%. Per marques turístiques, la Costa Brava i Costa Daurada són les que van registrar més pernoctacions amb increments interanuals del 5,3% i del 2,8% respectivament. D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en càmpings va créixer un 9,2% interanual.

L'Enquesta d'ocupació en càmpings és una de les principals fonts estadístiques per mesurar l'activitat turística, tant des del punt de vista de l'oferta com de la demanda. És una operació que realitza mensualment l'INE i que, per a Catalunya, proporciona informació trimestral sobre els viatgers, les pernoctacions i el grau d'ocupació dels càmpings. L'Idescat fa una explotació d'aquestes variables segons l'origen dels viatgers i la categoria de l'establiment i per marques turístiques.

A partir del gener del 2015 s'apliquen dues modificacions en les marques turístiques, aprovades per l'Agència Catalana de Turisme. Les comarques del Vallès Oriental i del Vallès Occidental, que fins al desembre del 2014 formaven part de la marca Catalunya Central passen a formar part de la marca Costa Barcelona. A més, la marca Catalunya Central passa a denominar-se Paisatges Barcelona.

D'aquesta manera, Catalunya es divideix en nou marques turístiques: Barcelona, Costa Brava, Costa Daurada, Costa Barcelona, Paisatges Barcelona, Pirineus, Terres de LLeida, Terres de l'Ebre i Val d'Aran.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2716

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística de l'activitat en càmpings. 2016. Dades definitives