Índex de volum de negoci a la indústria. 08/2017

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 9,9% interanual a Catalunya a l'agost del 2017. Per grans sectors industrials, tots presenten increments: els béns d'equipament un 14,3%, els béns intermedis un 12,1% i els béns de consum un 6,4%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI augmenta un 10,6% interanual a Catalunya.

L'IVNI és un indicador conjuntural que té per objectiu mesurar l'evolució mensual de la facturació de les empreses industrials. És un índex de valor, és a dir, mesura l'evolució conjunta de les quantitats, de les qualitats i dels preus.

Per a l'obtenció d'aquest indicador, l'INE realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Per a Catalunya, investiga unes 2.300 empreses que operen en el sector industrial i que permeten obtenir l'IVNI general. L'Idescat calcula l'índex de productes industrials sense energia per a Catalunya i Espanya, i ho desglossa per grans sectors industrials per a Catalunya.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2779

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de volum de negoci a la indústria. 08/2017