Posició competitiva en el sector industrial. T2/2017

L'índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació als països industrialitzats al segon trimestre de 2017 es manté pràcticament estable (104,8), amb la millora d'una dècima en termes interanuals.

D'altra banda, l'índex de competitivitat revelada (que mesura l'evolució de la quota de mercat de les exportacions manufactureres catalanes en els principals mercats amb què Catalunya té fluxos comercials) empitjora al segon trimestre del 2017 en comparació amb el mateix període de l'any anterior, en passar d'un índex de 101,4 a 97,9.

Els indicadors de posició competitiva del sector industrial s'analitzen a partir de dos índexs: Índex de posició competitiva en preus i índex de posició competitiva revelada.

L'índex de posició competitiva en preus es defineix com el producte de la taxa de canvi de l'euro per un índex de preus relatius de les manufactures catalanes (secció D de la CCAE-93). Un augment de l'índex de posició competitiva en preus s'interpreta com una pèrdua de competitivitat de les manufactures catalanes en relació amb les dels països i mercats competidors. Les dades per a Catalunya les elaboren trimestralment l'Idescat i el Departament d'Economia i Coneixement, a partir de dades de l'FMI, les Nacions Unides i l'OCDE. Les dades d'Espanya les elabora el Banc d'Espanya.

L'índex de posició competitiva revelada es defineix com la quota de mercat de les exportacions catalanes de manufactures (seccions 5 a 8 de la CUCI-Rev.3) en cadascun dels països considerats, indexades en el primer trimestre de l'any 1999. Inversament al que succeeix amb l'indicador de posició competitiva en preus, un augment de l'indicador de posició competitiva revelada s'ha d'interpretar com una millora de competitivitat. Les dades per a Catalunya les elaboren trimestralment l'Idescat i el Departament d'Economia i Coneixement, a partir de dades de l'OCDE i de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2814

Sou aquí:

  • Novetats
  • Posició competitiva en el sector industrial. T2/2017