Turisme estranger. 10/2017

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya disminueix un 4,7% interanual a l'octubre del 2017. Segons el país de residència habitual, d'entre els països de procedència majoritària, França, Regne Unit i Alemanya, mostren taxes de variació interanual negatives (−26,3%, −11,6% i −12,2%, respectivament), mentre que Estats Units presenta una taxa interanual positiva (16,9%).

Segons el motiu del viatge, l'oci, que recull la gran majoria dels viatges, disminueix un 0,4%. Pel que fa a la resta de motius, els viatges de negoci es redueixen un 36,4%, mentre que els altres motius (salut, estudis, família...) augmenten un 14,1%. Per tipus d'allotjament principal, els allotjaments de mercat decreixen un 4,4% i els de no mercat un 5,8%.

L'estadística Turisme estranger a Catalunya ofereix informació mensual i anual del nombre de visitants (turistes i excursionistes) residents a l'estranger que tenen Catalunya com a destinació principal del viatge.

La consulta interactiva d'aquesta estadística permet creuar les següents variables principals: via d'accés, tipus de viatger, motiu del viatge, tipus d'allotjament principal, durada del viatge i país de residència habitual. També ofereix la variació interanual de cada variable. El període de referència de les dades és el mes que s'acaba el viatge, amb independència de la durada.

L'Idescat realitza una explotació mensual de l'Estadística de moviments turístics en frontera i de l'Enquesta de despesa turística de l'INE.

Més informació

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2815

Sou aquí: