Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T3/2017

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat disminueix un 1,7% interanual al terecr trimestre de 2017, fet que suposa un total de 1.823,2 milers deviatges, 12.071,0 milers de pernoctacions, una estada mitjana de 6,6 nits i una despesa de 699 milions d'euros.

La despesa en viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat, al tercer trimestre de 2017, ha estat de 383 euros per persona, xifra que representa una dsiminució de l'1,8% en relació amb el tercer trimestre del 2016, i que equival a 58 euros de despesa diària.

El nombre d'excursions a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat se situa en 170,4 milers al terecr trimestre del 2017, un 25,3% més que al mateix trimestre de l'any anterior.

L'estadística Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat ofereix informació trimestral i anual del nombre de viatges turístics amb destinació principal a Catalunya realitzats pels residents de la resta de l'Estat, i la despesa associada a aquests viatges.

La consulta interactiva d'aquesta estadística permet encreuar diverses variables relacionades amb les principals característiques dels viatges: comunitat autònoma de residència, durada, motiu, tipus d'allotjament principal, forma d'organització, tipus de viatge i mitjà de transport. En els casos en què es pot calcular, també ofereix la variació interanual de cada variable. El període de les dades és el mes en què s'acaba el viatge, amb independència de la durada.

L'Idescat realitza una explotació trimestral de l'Enquesta de turisme de residents de l'INE.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2844

Sou aquí:

  • Novetats
  • Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T3/2017