Saltar al contingut principal

Estadística de pensions contributives. Pensions de la Seguretat Social. 2017

El nombre de pensions contributives de la Seguretat Social percebudes pels residents a Catalunya va arribar a 1.683.463 pensions, a 31 de desembre del 2017. Les comarques amb més pensions contributives per cada deu habitants van ser el Berguedà i el Ripollès (3,5) i les comarques amb menys pensions per cada deu habitants van ser l'Aran (1,6) i la Cerdanya, l'Alt Empordà i el Tarragonès (1,8).

La pensió contributiva mitjana del desembre del 2017 dels residents al Barcelonès va ser la més elevada (1.053 euros). Aquesta comarca, junt amb el Baix Llobregat, el Tarragonès, el Garraf i el Vallès Oriental, és l’única que superava la pensió mitjana del conjunt de Catalunya (972 euros). Els residents a la Terra Alta van percebre les pensions més baixes (686 euros) i darrere d’aquests venien els de les Garrigues i el Pallars Sobirà (719 euros), i el Priorat (720 euros).

Pel que fa al tipus de pensió, el 64,4% de les pensions contributives de Catalunya eren per jubilació, amb una pensió mitjana mensual de 1.100 euros, el desembre del 2017. La Terra Alta, el Priorat i la Garrotxa són les comarques que proporcionalment tenien més pensions de jubilació. D’altra banda, les pensions de viduïtat representaven un 23,0% del total de les pensions, amb un import mitjà de 663 euros mensuals. Per comarques, l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i la Noguera tenien les proporcions més elevades.

Per municipis de més de 20.000 habitants, Sant Cugat del Vallès és el que tenia l'import de la pensió mitjana del mes de desembre del 2017 més elevat (1.211 euros), i després venia Tarragona (1.094 euros) i Barcelona (1.081 euros). D’altra banda, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols i Lloret de Mar tenien l’import mitjà de pensió més baix (802, 805 i 806 euros, respectivament).

L'Estadística de pensions té com a objectiu oferir informació sobre el nombre de pensions i la pensió mensual mitjana contributiva de la Seguretat Social (a 31 de desembre de l'any de referència) de les persones residents a Catalunya. Les dades es presenten per règim d'afiliació i tipus de pensió, segons el sexe i l'edat de la persona perceptora. Aquesta estadística té periodicitat anual i ofereix una desagregació territorial per municipis, províncies, comarques, àmbits territorials, i Catalunya. L'Idescat elabora aquesta estadística a partir del fitxer administratiu de pensions de l'Institut Nacional de la Seguretat Social i l'Institut Social de la Marina.