Saltar al contingut principal

Estadística sobre innovació a les empreses. 2016

La despesa en innovació tecnològica de les empreses amb seu a Catalunya de 10 ocupats o més va ser de 3.209,7 milions d'euros l'any 2016. El 94,5% d’aquesta despesa correspon a activitats d’innovació tecnològica dutes a terme a Catalunya. La despesa arriba als 3.367,2 milions d'euros si es comptabilitza la despesa de totes les empreses que desenvolupen innovació tecnològica a Catalunya, amb independència d'on s'ubica la seu social.

El 67,2% del total de despesa en innovació tecnològica a Catalunya es va concentrar en la indústria, mentre que els serveis van comptabilitzar el 32,2%.

El nombre d'empreses amb establiments a Catalunya que van fer activitats d'innovació tecnològica el 2016 va ser de 3.602, xifra que va baixar a 3.408 si només es comptabilitzen les empreses que hi tenien la seu social.

La distribució per sectors d'activitat mostra que el pes de la indústria i els serveis en nombre d'empreses innovadores era molt similar (48,8% i 47,8%, respectivament).

Respecte a la intensitat d’innovació tecnològica, el percentatge que representa la despesa en activitats d'innovació tecnològica sobre el volum de negoci va ser del 2,1% en les empreses innovadores de 10 ocupats o més amb seu a Catalunya. Va destacar la intensitat d'innovació al sector de l'agricultura (2,54%) i la indústria (2,48%).

El percentatge d'empreses de 10 ocupats o més amb seu a Catalunya que van dur a terme innovació tecnològica en els darrers tres anys (període 2014-2016) era del 14,3%. Aquest percentatge augmentava fins al 16,2% quan s'incloïen les empreses que tenien innovacions en curs o abandonades (que, junt amb les tecnològicament innovadores, integren les empreses EIN).

En el període 2014-2016, 7.933 empreses de 10 ocupats o més amb seu a Catalunya van fer innovacions no tecnològiques (organitzatives o de comercialització), xifra que representava el 28,1% del total.

L'Estadística sobre innovació a les empreses proporciona informació sobre el procés d'innovació a les empreses, tant tecnològica com no tecnològica, a partir d'indicadors que permeten conèixer aquest procés (impacte econòmic, tipus d'activitats innovadores, costos d'innovar, entre d'altres).

La font primària d'informació és l'Enquesta sobre innovació a les empreses, de caràcter anual, duta a terme per l'INE i l'Idescat, mitjançant un conveni de col·laboració. Per primera vegada, l'Idescat presenta resultats ampliats amb un recull exhaustiu d'indicadors relacionats amb el procés innovador i els desagrega segons la grandària de l'empresa per nombre d'ocupats (de 10 a 249, de 250 ocupats o més) i el sector d'activitat (agricultura, indústria, construcció i serveis). Els resultats corresponents a l'any 2016 s'acompanyen de l'ampliació de les dades per als anys 2013, 2014 i 2015.