Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies. 07/2018

L'Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) a preus corrents ha disminuït un 6,3% interanual a Catalunya al juliol del 2018. Per grups de productes, les vendes d’alimentació han disminuït un 6,2% i les de la resta de productes, un 6,4%.


L'índex de vendes en grans superfícies permet conèixer mensualment l'evolució del volum de vendes en els establiments comercials al detall definits com a grans superfícies no especialitzades (2.500 metres quadrats mínim de la superfície de vendes). L'Idescat presenta els resultats que s'obtenen a partir d'informació exhaustiva de totes les grans superfícies no especialitzades en funcionament a Catalunya. Pel que fa a les dades d'Espanya, l'INE computa un índex de vendes en grans superfícies en què inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica