Despesa del turisme estranger. 2017. Dades definitives

L'any 2017, la despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya va augmentar un 10,1% i la despesa mitjana diària per persona va augmentar un 3,9%, respecte a l'any 2016, segons dades definitives. Segons el país de residència habitual, d'entre els països amb més despesa turística total, tots mostren taxes de variació positives: Estats Units (32,4%), Rússia (16,0), Alemanya (7,3%), França (4,9%) i Regne Unit (2,0%).

L'estadística Despesa del turisme estranger a Catalunya ofereix informació mensual i anual de la despesa, la despesa mitjana per persona i la despesa mitjana diària per persona, dels turistes residents a l'estranger que tenen Catalunya com a destinació principal del viatge.

La consulta interactiva d'aquest estadística permet creuar les següents variables principals: país de residència habitual, motiu del viatge, allotjament principal, tipus de despesa, organització i durada del viatge i per vies d'accés. També ofereix la variació interanual de cada variable. El període de referència de les dades és el mes que s'acaba el viatge, amb independència de la durada.

L'Idescat realitza una explotació mensual de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE i amplia els resultats de la despesa per a Catalunya.

Sou aquí:

  • Novetats
  • Despesa del turisme estranger. 2017. Dades definitives
  • Twitter
  • LinkedIn