Turisme estranger. 08/2018

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya disminueix un 5,0% interanual a l'agost del 2018. Segons el país de residència habitual, entre els països de procedència majoritària, Regne Unit i Alemanya registren taxes interanuals negatives (−18,0% i −5,0%, respectivament), mentre que França i Itàlia presenten una taxes positives (0,9% i 15,5%, respectivament).

Segons el motiu del viatge disminueixen tant els viatges d'oci (−3,8%), com els viatges de negoci (−36,3%), així com els d'altres motius (salut, estudis, família...) (−14,1%). Per tipus d'allotjament principal, decreixen els allotjaments de mercat un 1,2% i els de no de mercat un 27,1%.

L'estadística Turisme estranger (TUREST) a Catalunya ofereix informació mensual i anual del nombre de visitants (turistes i excursionistes) residents a l'estranger que tenen Catalunya com a destinació principal del viatge.

La consulta interactiva d'aquesta estadística permet creuar les següents variables principals: via d'accés, tipus de viatger, motiu del viatge, tipus d'allotjament principal, durada del viatge i país de residència habitual. També ofereix la variació interanual de cada variable. El període de referència de les dades és el mes que s'acaba el viatge, amb independència de la durada.

L'Idescat realitza una explotació mensual de l'Estadística de moviments turístics en frontera i de l'Enquesta de despesa turística de l'INE.

Més informació