Estadística de l'activitat en càmpings. T3/2018

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya disminueix un 2,5% interanual al tercer trimestre de l'any 2018, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings. Segons l'origen del turisme, el turisme domèstic decreix un 2,6%: el turisme català disminueix un 2,2% i el procedent de la resta de l'estat un 4,5%; pel que fa al turisme estranger també decreix un 2,4%. D'altra banda, el nombre de viatgers registrat en els càmpings disminueix un 2,5% interanual.

L'Enquesta d'ocupació en càmpings és una de les principals fonts estadístiques per mesurar l'activitat turística, tant des del punt de vista de l'oferta com de la demanda. És una operació que realitza mensualment l'INE i que, per a Catalunya, proporciona informació trimestral sobre els viatgers, les pernoctacions i el grau d'ocupació dels càmpings. L'Idescat fa una explotació d'aquestes variables segons l'origen dels viatgers i la categoria de l'establiment i per marques turístiques.

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística de l'activitat en càmpings. T3/2018
  • Twitter
  • LinkedIn