Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses. 2017-2018

El 24,9% de les empreses catalanes de 10 ocupats o més van realitzar vendes a través de comerç electrònic l'any 2017, segons l'Enquesta sobre l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i del comerç electrònic a les empreses 2017-2018. Aquesta dada representa una disminució de 0,2 punts respecte a l'any anterior i una diferència de 5,3 punts sobre la dada espanyola (19,6%). L'import de les vendes d'aquestes empreses a través de les xarxes telemàtiques va significar el 40,4% del seu volum de negoci, i es va situar 0,3 punts per sota del de l'any anterior (40,7%) i 1,9 punts per sobre de la mitjana espanyola (38,5%).

Pel que fa a la intensitat d'ús de les TIC a les empreses de 10 ocupats o més al primer trimestre del 2018, el 99,4% té connexió a Internet. D'aquestes, el 84,3% disposa de pàgina web, el 82,4% utilitza banda ampla mòbil per connectar-se, el 70,0% fa ús de la signatura digital en comunicacions amb agents externs i el 31,7% ha comprat serveis de informàtica en núvol (Cloud Computing). El 55,0% utilitzen algun dels mitjans socials per motius de treball on destaca l'ús de les xarxes socials (93,0%). D'altra banda, el 10,3% de les empreses fan servir algun tipus de robot. D'aquestes, un 75,2% utilitzen robots industrials (tallador làser, pistola automàtica de pintura, etc) i un 36,8%, robots de serveis (per a vigilància, neteja, etc).

Amb relació a les empreses de menys de 10 ocupats, el 80,8,% té connexió a Internet, de les quals el 71,4% s'hi connecten mitjançant banda ampla mòbil i el 34,8% disposa de pàgina web.

L'Idescat presenta els resultats detallats de l'enquesta per al conjunt de Catalunya. Aquesta estadística té una periodicitat anual i proporciona informació dels principals indicadors relatius a l'ús de les tecnologies per part de les empreses catalanes. Els resultats sobre l'equipament i l'ús de les TIC es refereixen al primer trimestre de 2018, mentre que la informació sobre el comerç electrònic fa referència a l'any 2017.

Ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses 2017–2018

Sou aquí:

  • Novetats
  • Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses. 2017-2018
  • Twitter
  • LinkedIn