Saltar al contingut principal

Enquesta de clima empresarial. T2/2019

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al segon trimestre del 2019 registra un saldo d'11,6 punts, dada que suposa un increment de 6,5 punts respecte a la situació del trimestre anterior, però un descens de 3,1 punts respecte a les expectatives per al segon trimestre manifestades al trimestre anterior.

Per sectors d'activitat, tots presenten saldos positius en la marxa del negoci. Destaquen els sectors de la resta de serveis, l’hostaleria i la construcció amb saldos de 16,2, 12,3 i 11,7 punts, respectivament, segons l'Enquesta de clima empresarial.

D'altra banda, les expectatives sobre la marxa del negoci per al tercer trimestre del 2019 registren un saldo d' 11,8 punts, dada que es troba 2,9 punts per sota de les expectatives del trimestre anterior (14,7 punts).