Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 05/2019

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 2,6% interanual a Catalunya al maig del 2019. Per sectors d'activitat, augmenta el comerç un 1,2% i els altres serveis (és a dir, els no comercials) un 4,9%. Dins d'aquests, augmenten tots els serveis i els increments més elevats es registren a les activitats professionals, científiques i tècniques (6,5%), a les activitats administratives i serveis auxiliars (6,4%), i al transport i emmagatzematge (6,3%).