Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 07/2019

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 2,5% interanual a Catalunya al juliol del 2019, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic creixen un 3,1%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans decreixen un 0,1%, mentre que les realitzades pels viatgers procedents de la resta de l'Estat creixen un 7,0% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 2,4% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents del Regne Unit, França, Rússia i Alemanya són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (843,4, 776,9, 579,7 i 474,8 milers, respectivament), amb variacions interanuals de signe diferent: Rússia augmenta un 1,9%, mentre que el Regne Unit, França i Alemanya disminueixen un 2,3%, 5,6% i 8,9%, respectivament.

Per marques turístiques, Barcelona i Costa Brava són les que concentren més pernoctacions (2.261,4 i 2.072,1 milers, respectivament) amb variacions interanuals positives del 6,7% i 4,0%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 3,4% interanual, amb un increment en el turisme domèstic del 1,7%, i del 4,4% en el turisme estranger.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener del 1999 fins al desembre del 2010. Les dades conjunturals són definitives des del gener del 2011 fins a un any enrere a l'últim període publicat.