Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T2/2019

Catalunya ha exportat productes industrials d'alta tecnologia per valor de 2.175,8 milions d'euros al segon trimestre del 2019, xifra que representa un augment del 20,5% interanual. Les vendes a l'exterior dels productes de nivell tecnològic mitjà baix i baix també han augmentat un 13,2% i un 7,4%, respectivament. En canvi, les exportacions de nivell mitjà alt han registrat un descens del 2,2% interanual. En conjunt, les exportacions de productes industrials han assolit un valor de 18.371,0 milions d'euros, amb una variació d'un 4,7% interanual.

En el mateix segon trimestre, Catalunya ha importat productes industrials per valor de 21.509,5 milions d'euros, xifra que indica un creixement interanual del 3,3%. Tots els nivells tecnològics han augmentat les compres a l'estranger: l'alt un 16,9%, el mitjà alt un 0,4%, el mitjà baix un 3,0% i el baix un 2,8%.