Saltar al contingut principal

Estadística estructural d'empreses del sector industrial. 2017

El volum de negoci de les empreses industrials va ascendir a 138.826 milions d'euros a Catalunya l'any 2017, xifra que representa un increment del 6,8% respecte a un any enrere. En aquest mateix període, el nombre de persones ocupades en les empreses d'aquest sector va augmentar un 2,0%, i el valor afegit brut a preus de mercat, un 1,9%.

Les branques industrials que destaquen pel seu volum de negoci són les indústries de productes alimentaris, amb 24.940 milions d’euros (18,0% del total de la indústria), les indústries químiques, amb 17.558 milions d’euros (12,7%) i la fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs, amb 17.708 milions d’euros (12,8%).

Pel que fa a la destinació geogràfica de les vendes, el 34,9% de les vendes del sector es van dirigir a l’estranger (el 24,5% a països de la Unió Europea i el 10,4% a la resta del món). Les branques més destacades per les seves vendes a l’estranger van ser la de fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs, amb el 25,5% del total de vendes industrials a l’estranger; les indústries químiques, amb el 16,2%, i les indústries de productes alimentaris, amb el 13,1%.

Totes aquestes magnituds situen la productivitat aparent per treballador del sector industrial en 68.057 euros.